Print Bookmark

First Name List


Show first names starting with

[no first name] A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z


Main first name page

A

1. Aagje (1)
2. Aagt (2)
3. Aalt (1)
4. Aaltje (17)
5. Aaltjen (1)
6. Aarjen (1)
7. Aaron (1)
8. Aart (3)
9. Aaye (2)
10. Abbe (1)
11. Abe (1)
12. Abel (1)
13. Adam (1)
14. Adriaan (1)
15. Adriaantje (1)
   16. Adriaen (1)
17. Adriana (1)
18. Adrianna (1)
19. Aebeltje (1)
20. Aechie (1)
21. Aecht (1)
22. Aeltj (1)
23. Aeltje (1)
24. Agge (1)
25. Aggo (1)
26. Akke (5)
27. Albartha (2)
28. Albert (6)
29. Albertine (1)
30. Albertje (5)
   31. Albertus (3)
32. Ale (1)
33. Aleida (2)
34. Alex (1)
35. Alida (2)
36. Alouis (1)
37. Amerentia (1)
38. Andre (2)
39. Andrew (1)
40. Andries (12)
41. Anita (1)
42. Ank (2)
43. Anke (1)
44. Anna (9)
45. Anne (4)
   46. Anneke (1)
47. Annigje (3)
48. Anske (1)
49. Anthonie (1)
50. Anthony (1)
51. Antie (3)
52. Antje (14)
53. Antonius (2)
54. Arend (4)
55. Arendina (2)
56. Arie (1)
57. Arien (1)
58. Arigje (2)
59. Arjen (3)
60. Arnold (2)
   61. Arnoldus (2)
62. Arrien (1)
63. Artje (1)
64. Ath (1)
65. Atte (1)
66. Attje (1)
67. Aucke (1)
68. Augje (1)
69. Auke (1)
70. Aukje (4)
71. Aukjen (2)

Back to top


B

1. Barbara (3)
2. Barend (1)
3. Bart (2)
4. Barteld (1)
5. Bartele (3)
6. Barthout (1)
7. Bauck (1)
   8. Bauk (1)
9. Bauke (3)
10. Baukje (2)
11. Baukjen (1)
12. Been (1)
13. Benedictus (1)
14. Benjamin (1)
   15. Berbertje (2)
16. Berend (1)
17. Berendina (1)
18. Berendje (2)
19. Berentje (1)
20. Bernardus (6)
21. Bernd (1)
   22. Bertus (1)
23. Betje (1)
24. Bettie (2)
25. Bill (1)
26. Blijke (1)
27. Bojke (1)
28. Bonne (1)
   29. Bouwe (2)
30. Brenton (1)
31. Broer (5)
32. Bruce (1)

Back to top


C

1. Carel (1)
2. Carin (1)
3. Catharina (2)
4. Catherina (1)
   5. Chelsea (1)
6. Child1 (1)
7. Child2 (1)
8. Child3 (1)
   9. Christina (2)
10. Claas (7)
11. Claes (1)
12. Claudia (1)
   13. Cody (1)
14. Coe (1)
15. Cornelia (4)
16. Cornelis (9)
   17. Corsie (1)
18. Corsje (1)

Back to top


D

1. DaniŽl (6)
2. David (2)
3. Dean (1)
4. Demi (2)
   5. Derkjen (1)
6. Dieuke (1)
7. Dieuwer (2)
8. Dieuwke (3)
   9. Dije (1)
10. Dirk (22)
11. Dirkje (1)
12. Doed (1)
   13. Doede (1)
14. Doeke (1)
15. Dominicus (1)
16. Donna (1)
   17. Douwe (20)
18. Durk (2)
19. Durkje (1)
20. Dylan (1)
  

Back to top


E

1. Eabeltje (2)
2. Ebel (1)
3. Ebeltie (1)
4. Ebeltje (1)
5. Eddy (1)
6. Edward (1)
7. Edwin (1)
   8. Edzart (1)
9. Eeke (3)
10. Eelck (1)
11. Eelke (1)
12. Eeltje (2)
13. Eets (1)
14. Eile (5)
   15. Eileen (1)
16. Eisine (1)
17. Elf (1)
18. Elisabeth (9)
19. Elizabeth (10)
20. Ella (1)
21. Elle (1)
   22. Els (1)
23. Elske (2)
24. Emerntia (1)
25. Emke (3)
26. Emma (1)
27. Engelberta (1)
28. Engeltje (2)
   29. Eric (1)
30. Erik (3)
31. Erna (1)
32. Eugenie (1)
33. Eva (2)
34. Evert (2)
35. Evertje (3)
  

Back to top


F

1. Fedde (4)
2. Fedtke (1)
3. Femmechien (2)
4. Femmegie (1)
5. Femmegien (2)
6. Fennegien (1)
7. Ferdinand (1)
   8. Fiona (1)
9. Fleur (1)
10. Flippina (1)
11. Foeck (1)
12. Foekje (1)
13. Fokel (1)
14. Fokeltje (4)
   15. Fokje (2)
16. Fokke (3)
17. Folkert (2)
18. Foockel (2)
19. Foppe (2)
20. Frances (1)
21. Francesca (1)
   22. Francis (1)
23. Franke (1)
24. Frans (1)
25. Frederik (3)
26. Frederika (1)
27. Freerk (2)
28. Frieda (1)
   29. Fries (1)
30. Fronica (3)
31. Froukje (5)

Back to top


G

1. Gaets (1)
2. Gale (1)
3. Geert (6)
4. Geertien (1)
5. Geertje (9)
6. Geertjen (1)
7. Geertji (1)
8. Geertruida (2)
9. Geesje (7)
   10. Geeske (5)
11. Geiske (3)
12. Geoffrey (1)
13. George (3)
14. Georgia (1)
15. Gerard (5)
16. Gerardina (2)
17. Gerbrig (6)
18. Gerda (1)
   19. Gerlant (1)
20. Gerlof (3)
21. Gerloff (1)
22. Germen (1)
23. Gerridina (1)
24. Gerrigje (1)
25. Gerrit (18)
26. Gerritje (1)
27. Gerryt (1)
   28. Gerslke (1)
29. Gertjen (1)
30. Gesinus (1)
31. Gloria (1)
32. Goffe (1)
33. Gonnegondt (1)
34. Gosen (1)
35. Grace (1)
36. Graeme (1)
   37. Gretha (1)
38. Griet (1)
39. Grietie (1)
40. Grietje (41)
41. Grijtie (1)

Back to top


H

1. Haebeltje (2)
2. Hans (5)
3. Hantje (2)
4. Haring (1)
5. Haringh (1)
6. Harm (9)
7. Harmanus (1)
8. Harmen (10)
9. Harmpjen (1)
10. Hayden (1)
   11. Haye (1)
12. Hayes (2)
13. Heebeltje (1)
14. Heere (1)
15. Hein (2)
16. Helen (2)
17. Helena (1)
18. Helius (1)
19. Hencke (1)
20. Hendricus (3)
   21. Hendrik (23)
22. Hendrika (1)
23. Hendrike (2)
24. Hendrikje (17)
25. Hendrikjen (1)
26. Hendrikus (3)
27. Hendrina (1)
28. Henrick (1)
29. Henry (1)
30. Herman (6)
   31. Hermannus (1)
32. Hermanus (10)
33. Hermina (2)
34. Hermpjen (1)
35. Hessel (4)
36. Hette (2)
37. Hetto (1)
38. Hieke (5)
39. Hielkje (1)
40. Hille (1)
   41. Hilligjen (2)
42. Hinke (5)
43. Hotze (1)
44. Houck (1)
45. Huge (1)
46. Hugh (1)
47. Huitje (1)
48. Hylke (2)

Back to top


I

1. Ian (1)
   2. Idsert (1)
   3. Ien (1)
   4. Ijsck (1)
   5. Imke (1)
  

Back to top


J

1. Jaap (2)
2. Jack (1)
3. Jackson (1)
4. Jacob (34)
5. Jacoba (5)
6. Jacobje (4)
7. Jacobus (1)
8. Jacquemijne (1)
9. James (3)
10. Jan (66)
11. Jana (1)
12. Jancko (1)
   13. Janey (1)
14. Jani (1)
15. Janine (1)
16. Janke (7)
17. Janna (4)
18. Jannes (1)
19. Jannichie (1)
20. Jannigje (1)
21. Jantien (1)
22. Jantje (8)
23. Japik (1)
24. Jarich (1)
   25. Jarig (2)
26. Jarigje (3)
27. Jeffrey (1)
28. Jel (1)
29. Jelke (6)
30. Jelle (5)
31. Jelmer (1)
32. Jelte (2)
33. Jeltje (4)
34. Jent (1)
35. Jentje (4)
36. Jetske (3)
   37. Jezel (1)
38. Jitske (4)
39. Joe (1)
40. Johan (7)
41. Johann (1)
42. Johanna (18)
43. Johannas (1)
44. Johannes (34)
45. Johannus (1)
46. John (1)
47. Joke (1)
48. Joop (1)
   49. Joost (1)
50. Joshua (1)
51. Josina (2)
52. Jouck (1)
53. Jouke (1)
54. Joukje (1)
55. Julius (1)
56. Jun (1)
57. Jurgen (1)
58. Justina (2)

Back to top


K

1. Karel (1)
2. Karen (1)
3. Kathy (1)
4. Kay (1)
   5. Kelly (1)
6. Klaas (14)
7. Klaasje (1)
8. Klaasjen (1)
   9. Klaaske (9)
10. Klaske (1)
11. Kleis (1)
12. Koen (2)
   13. Koops (1)
14. Kornelis (5)
15. Korsie (1)
16. Kris (1)
  

Back to top


L

1. L (1)
2. Lambertus (2)
3. Lamke (1)
4. Lamkje (1)
5. Lamkjen (1)
6. Lammert (2)
7. Laura (2)
8. Lauren (1)
9. Leendert (1)
   10. Leensje (1)
11. Leentje (5)
12. Leffert (1)
13. Leijs (1)
14. Lena (1)
15. Lennart (1)
16. levenloos (1)
17. Libbe (1)
18. Lieme (1)
   19. Liesbeth (1)
20. Lieuwe (1)
21. Lieuwkjen (1)
22. Lijsbert (3)
23. Lijsbet (1)
24. Lisck (1)
25. Liselle (1)
26. Lodewijk (3)
27. Loes (1)
   28. Lou (1)
29. Louis (1)
30. Lourens (1)
31. Lucas (1)
32. Ludewey (1)
33. Luikje (1)
34. Luite (2)
35. Luitien (1)
36. Luitje (1)
   37. Luke (1)
38. Lute (1)
39. Lyam (1)
40. Lysbet (1)
41. Lysbeth (1)

Back to top


M

1. Maarten (1)
2. Maartje (7)
3. MacKenzie (1)
4. Maeck (1)
5. Maek (1)
6. Magdalena (3)
7. Maijke (1)
8. Maike (1)
9. Marcell (1)
   10. Marchje (1)
11. Margarethe (1)
12. Margien (1)
13. Margje (3)
14. Margjen (7)
15. Maria (12)
16. Marijchie (1)
17. Marijke (1)
18. Marike (2)
   19. Marion (1)
20. Mark-James (1)
21. Markus (1)
22. Marrigje (1)
23. Martha (1)
24. Mathijs (1)
25. Matthew (1)
26. Matthijs (5)
27. Max (1)
   28. Megan (1)
29. Meindert (1)
30. Meine (1)
31. Meino (1)
32. Menno (1)
33. Merel (1)
34. Meynou (1)
35. Michael (1)
36. Mike (1)
   37. Minne (3)
38. Mintje (1)
39. Minze (1)
40. Molle (1)
41. Monique (1)

Back to top


N

1. N. (1)
2. Neeltje (8)
   3. Nellie (1)
4. Nicolaas (2)
   5. Nicolas (1)
6. Nienke (1)
   7. Nieskje (2)
8. NN (3)
   9. Noah (1)

Back to top


O

1. Obbe (3)
2. Obe (4)
   3. Oeds (3)
4. Oedts (1)
   5. Oeke (2)
6. Olga (1)
   7. Oskar (1)
8. Otto (1)
  

Back to top


P

1. Pamela (1)
2. Patricia (1)
3. Paulina (2)
4. Paulus (1)
5. Perk (1)
   6. Petronella (1)
7. Petrus (3)
8. Pier (7)
9. Piet (4)
10. Pieter (14)
   11. Pietje (1)
12. Pijbes (1)
13. Pim (1)
14. Pitter (1)
15. Pokeltje (1)
   16. Popke (1)
17. Popkje (1)
18. Popkjen (1)
19. Poppe (1)
20. Poulus (1)
   21. Pytter (1)

Back to top


R

1. Rachel (1)
2. Ramona (2)
3. Rauke (1)
4. Raymond (1)
5. Reinder (1)
6. Reintje (1)
7. Reinuw (1)
   8. Reitze (1)
9. Richard (1)
10. Richtje (1)
11. Rick (1)
12. Riem (1)
13. Rienck (2)
14. Rietze (1)
   15. Rikus (1)
16. Rinck (2)
17. Rink (1)
18. Rinke (4)
19. Rinske (1)
20. Rintz (1)
21. Rixt (1)
   22. Rob (1)
23. Robbert (2)
24. Robert (1)
25. Robin (1)
26. Roddy (1)
27. Roel (1)
28. Roelof (6)
   29. Roelofje (1)
30. Romke (1)
31. Ronald (1)
32. Rosita (1)

Back to top


S

1. Scheltje (3)
2. Seerp (1)
3. Sem (1)
4. Sibbeltje (3)
5. Siebe (1)
6. Siebolt (1)
7. Siebrandus (1)
8. Siebrigje (4)
9. Siep (1)
   10. Sierck (2)
11. Siets (1)
12. Sietske (4)
13. Sietze (1)
14. Siffridus (1)
15. Sijbrigje (1)
16. Sijds (1)
17. Sijerck (1)
18. Sijke (2)
   19. Sijoert (1)
20. Sijtske (1)
21. Sikke (2)
22. Sil (1)
23. Simon (1)
24. Sipke (3)
25. Sits (1)
26. Siuck (1)
27. Sjoerd (2)
   28. Sjoltje (1)
29. Sjoukje (5)
30. Sonja (1)
31. Sophia (1)
32. Sophie (1)
33. Stephan (1)
34. Stephanus (1)
35. Steven (6)
36. Suffridus (1)
   37. Sybrandus (2)
38. Sybrant (1)
39. Sybren (3)
40. Sybrig (1)
41. Sybrigje (2)
42. Sydney (1)
43. Syrckx (1)
44. Sytske (2)

Back to top


T

1. Taecke (1)
2. Taede (6)
3. Taeke (2)
4. Taets (1)
5. Taetske (1)
6. Tate (1)
7. Tedt (1)
8. Teth (2)
9. Thea (1)
10. Theo (1)
   11. Theodora (1)
12. Theodorus (2)
13. Theunis (5)
14. Thijmen (1)
15. Thijs (2)
16. Thomas (2)
17. Tiallingh (1)
18. Tiedt (1)
19. Tiemen (3)
20. Tiete (1)
   21. Tietje (3)
22. Tiets (1)
23. Tijdt (1)
24. Tijed (1)
25. Tijmen (1)
26. Tim (1)
27. Timen (1)
28. Tine (1)
29. Tineke (3)
30. Tiny (1)
   31. Titia (1)
32. Tjalke (1)
33. Tjalkes (1)
34. Tjalling (1)
35. Tjepcke (1)
36. Tjerk (1)
37. Tjitte (1)
38. Tom (1)
39. Tonneke (1)
40. Tonny (1)
   41. Tracy (1)
42. Tree (1)
43. Trijn (4)
44. Trijntje (22)
45. Tristan (1)
46. Tryntsje (1)
47. Tys (1)

Back to top


U

1. Uilke (1)
   2. Uilkes (1)
   3. Ulcke (2)
   4. unknown (5)
  

Back to top


V

1. Vanessa (1)
   2. Veronica (1)
   3. Vincent (4)
  

Back to top


W

1. Walter (2)
2. Wayne (1)
3. Weike (1)
4. Wiebren (1)
5. Wieger (4)
   6. Wierd (1)
7. Wietske (3)
8. Wiggele (1)
9. Wiggeltje (1)
10. Wilhelmien (1)
   11. Wilhelmina (5)
12. Willem (9)
13. Willemina (1)
14. Willemke (1)
15. Willempje (2)
   16. Willemtje (2)
17. William (2)
18. Wilsck (2)
19. Wim (1)
20. Wisse (1)
   21. Wobbel (1)
22. Wopke (1)
23. Wouter (2)
24. Wybe (1)

Back to top


Y

1. Ybeltje (1)
2. Ygo (1)
3. Yke (2)
   4. Ymck (1)
5. Ymes (1)
6. Yntze (1)
   7. Ype (1)
8. Ystar (1)
9. Ytje (3)
   10. Yttje (1)
11. Yvonne (2)

Back to top


Z

1. Zoe (1)
  

Back to topThis site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Maintained by Eric Langenberg.